Slik konverterer to føtter og beregninger

En fot er en lengdeenhet ansatt av den amerikanske vanlig system. Mange andre land bruker det metriske systemet, eller SI-systemet (SI). Måleren er den grunnleggende enhet lengde i det metriske systemet. Avledede enheter som kilometer, centimeter og millimeter er i bruk også. Bruk en kalkulator og kjente sammenhenger mellom disse to systemer for å gjøre en konvertering for to føtter.

Bruksanvisning

1 Multiplisere to føtter med 0,3048 for å konvertere dem til meter; 2 x 0,3048 = 0,6096 meter.

2 Multipliser de to-fots lengde ved 30.48 å konvertere den til centimeter; 2 x 30,48 = 60.96 cm.

3 Multiplisere to føtter med 304,8 å konvertere den til millimeter. Så 2 x 304,8 = 609,6 mm.

4 Del to føtter etter 3,280.84 å konvertere den til kilometer; 2 / 3,280.84 = 0,0006096 km.