Slik konverterer volt ampere til kilowatt

Slik konverterer volt ampere til kilowatt


Elektrikere noen ganger sammenligne flyten av strøm til strømmen av vann. Kraften av vann som kommer fra en slange, avhenger av kraften med hvilken den pumpes, og den mengde vann. I tilfelle av elektrisk kraft, blir kraften fra elektrisitet er beskrevet i enheter av volt, mens A (også kjent som ampere) er en enhet som brukes til å måle den mengde av strøm som passerer gjennom et system per sekund. Kilowatt gi den resulterende elektrisk kraft, og er funnet ved en enkel beregning som involverer begge disse mengdene.

Bruksanvisning

1 Angi verdien av volt (V) i kalkulatoren. For eksempel, hvis et apparat kjører på standard 120 volt som vanligvis brukes i husholdningene, skriver du inn 120.

2 Multipliser verdien av volt du nettopp la inn med antall ampere (A). Resultatet er verdien av elektrisk kraft er knyttet til verdiene av volt og ampere som benyttes i beregningen, i enheter av watt (W). Hvis apparatet i eksempelet bruker 6 A, vil beregningen være 120 x 6 = 720 W.

3 Del verdien av watt med 1000. Dette vil konvertere verdien i enheter av kilowatt (kW), siden det er 1000 watt i en kilowatt. I tilfelle av eksempelet, ville omdannelsen være 720/1000 = 0,720 kW.

Hint

  • Siden et apparat bruker bare strøm når den er i gang, er energiforbruket ofte beskrevet i form av kilowatt-timer, som er produktet av kilowatt apparatet bruker og hvor lenge den brukes.