Slik konverterer watt-timer til kilowattimer

Slik konverterer watt-timer til kilowattimer


Elektriske apparater varierer i sine elektriske kraftbehov. Watts er enhetene som brukes til å måle strømforbruket til hvitevarer, med en watt er en joule av arbeid per sekund. Det er vanlig å uttrykke hvor mye strøm som leveres per time i stedet for per sekund, og logisk, er enheten som brukes watt-timer. Imidlertid er en enkelt watt en meget liten mengde av energi, slik at strøm selskaper foretrekker å bruke flere tusen watt sin time, kjent som kilowatt-timer. Konvertering watt-timer til kilowatt-timer er enkel.

Bruksanvisning

1 Angi verdien i watt-timer i kalkulatoren. Sjekk at verdien du oppga er riktig, og desimaltegnet, hvis de finnes, er på riktig sted.

2 Del verdi fra Trinn 1 av 1000. Det er 1000 watt i en kilowatt-time, så dividere med 1000 konvertitter til kilowatt. Resultatet er den originale watt-timers verdi konvertert til kilowatt-timer.

3 Tilføy det internasjonale symbolet for kilowatt-timer til den resulterende verdien. Den riktige symbolet er kWh. For eksempel, skrive 2100 watt-timer som 2,1 kWh.

Hint

  • Å dividere med 1000, flytte desimalpunktet tre plasser til venstre.
  • Enhver enhet begynner "kilo" vil representere 1.000 mindre enheter. For eksempel, er en kilo 1000 gram, en kilometer er 1000 meter og en kilovolt er 1000 volt.