Slik leser markører På Mikro

Slik leser markører På Mikro


En caliper mikrometer brukes når en måling må være presis. Selv om det kan brukes til å måle noe som vil passe inn målepunktene, kommer den største nytte i å måle de eller runde emner. I utgangspunktet fungerer en caliper mikrometer ved å åpne eller lukke kalipperne til de berører objektet og deretter lese målingen. De fleste design har tommel hjul eller andre enheter for å justere målepunktene; noen har en egen enhet for å finjustere målingen.

Bruksanvisning

1 Finn "0" på glide Vernier skala. Les nummeret fra fast skala at den peker til. Hvis det er mellom to verdier, les lavere verdi.

2 Finn linjen på Vernier skala som er justert perfekt med en annen linje på fast skala. Hvis ingen linjer er perfekt justert, finne den som er nærmest. Les tallet på Vernier skalaen for denne linjen.

3 Slik leser markører På Mikro


Kombiner de to målingene for å få den målte verdi. På bildet, er den faste lese 3 mm og Vernier lesing er 0,58 mm, slik at den kombinerte målingen er 3,58 mm.