Slik oppgraderer du en SATA Docking harddisk Station til PS3

Slik oppgraderer du en SATA Docking harddisk Station til PS3


Sonys PlayStation 3 spillkonsoll har en innebygd harddisk som gjør det mulig for brukeren å lagre spilldata, musikk, filmer og bilder direkte på systemet. Dersom lagringsplass på stasjonen viser seg å være utilstrekkelig, kan lagringskapasiteten oppgraderes ved å koble en USB-lagringsenhet. En type USB-lagringsenhet som PS3-systemet støtter er en SATA harddisk docking stasjon. Du kan bruke en docking-stasjon for å oppgradere din PS3 harddisk på samme måte som du gjør med andre USB-lagringsenhet.

Bruksanvisning

1 Plugg adapteren enden av SATA-dockingstasjon strømkabel inn i strøminntaket på baksiden av enheten. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

2 Plugg den ene enden av USB-kabelen som følger med dokkingstasjonen inn i USB-porten på baksiden av enheten. Plugg den andre enden av USB-kabelen inn i en av USB-portene på forsiden av PS3-systemet.

3 Sett SATA harddisken inn i dokkingstasjonen, noe som gjør at kontaktene på SATA-harddisk linje med kontaktene inne i dokkingstasjonen.

4 Slå på PS3-konsollen og trykke på "Power" knappen på baksiden av dokkingstasjonen for å bringe enheten online. SATA-harddisken inn i dokkingstasjonen kan nå brukes som en forlengelse av PlayStation 3 lagrings.