Slik pakker du ut DNA fra anlegget blader

Slik pakker du ut DNA fra anlegget blader


Plante organisk materiale er bygget opp av flere celler, som hver inneholder det DNA som inneholder instruksjoner for vekst og funksjon. Forskere kan ønske å studere hele eller deler av det genetiske materialet som befinner seg i cellene, og det må en sikker måte ekstrahere DNA fra det strukturelle materiale og cellemaskiner som omgir den.

Bruksanvisning

1 Fyll vannbad til anbefalt nivå med vann, som varierer med hver produsentens spesifikasjoner, og slå den på. Sett vannbad til 65 grader Celsius, og la den komme opp til temperatur. Plasser beholderen isopropanol på is. Still sentrifuger ved 3000 omdreininger per minutt ved en temperatur på 20 grader Celsius.

2 Vei 2 g blader på en balanse og plassere dem i en morter. Legg nok beta-merkaptoetanol via pipette til en beholder med utvinning buffer, slik at sluttproduktet består av en til to prosent av beta-merkaptoetanol. For eksempel, hvis du har et volum av buffer som måler ca 100 ml, deretter tilsett 2 ml beta-mercaptoethanol til beholderen og bland godt.

3 Pipetter 7 ml ekstraksjonsbuffer inn i mørtelen. Knuse blandingen til en homogen væske med pistill.

4 Brett et stykke cheesecloth over til å danne fire lag. Belastning og presse væsken gjennom lagene til en 15-ml sentrifugerør.

5 Sett slangen inn i vannbad for 30to 60 min ter. Virvle røret for å blande innholdet hvert kvarter. Tillat røret for å avkjøles til romtemperatur etter at hele tidsperioden er opp.

6 Fyll opp røret med kloroform og isoamylalkohol blanding (denne inneholder 24 deler kloroform til en del isoamylalkohol), slik at røret inneholder omtrent halvparten av prøven og halvparten av den nye væsketilsetningen. Cap røret og snu den opp ned et par ganger sakte slik at flytende blandinger.

7 Sett røret i sentrifugen og la den spinne i 10 minutter.

8 Plasser 50 ml RNAse A inn i en ny sentrifugerør. Pipetter supernatanten (det klare lag på toppen av røret over et hvitt lag av rusk) i det første røret og flytter den til det andre røret. Cap røret og snu den et par ganger for å blande innholdet sammen. Hold rør ved romtemperatur i en time.

9 Utfør trinn 6 og 7 om igjen to ganger, slik at du har en klar prøverør. Deretter pipettere opp til 9 ml av den klare væske fra den endelige rør inn i et nytt rør. Tilsett 6 ml isopropanol og invertere rørene 10 ganger på en skånsom måte slik at DNA faller ut av oppløsningen og inn i en fast form. Sentrifuger deretter røret i 10 minutter, som skal lage en pellet av DNA i bunnen av røret.

10 Hell av væsken i røret, slik at pelleten gjenstår. Pipette i 2 ml 70% etanol og stedet tilbake i sentrifugen i fem minutter. Hell av væskedelen igjen. Bruk en steril pipette tips å plukke opp pellet og flytte den til et sterilt 1,5 ml Eppendorf rør. Pipetter i 200 mikroliter sterilt avionisert vann og la den DNA oppløses fullstendig i væsken, noe som kan ta over natten. Prøven er nå klar for analyse.