Slik reparerer en E68 Feil på en Xbox-harddisk

Slik reparerer en E68 Feil på en Xbox-harddisk


Microsofts Xbox 360 er en populær spillkonsoll som bruker en egen harddisk. Harddisken er inkludert på de fleste modeller unntatt for Microsofts Xbox 360 arkade utgave. Nedlastbart innhold, media, sparer spillet og kopierte spill kan lagres på Xbox 360. Når harddisken oppstår en feil, vil Xbox erstatte skjermvisningen med informasjon om en feilkode.

Bruksanvisning

1 Sjekk forsiden av Xbox 360 etter å ha sett E68 feilkoden vises på TVen. Den samme koden på Xbox bør være et enkelt rødt lys på strømknappen.

2 Start Xbox 360. Problemet kan bare ha vært en tilfeldig feil og ikke noe alvorlig med konsollen.

3 Slå din Xbox 360 off. Trykk på den lille tappen på harddiskbrønnen og trekke opp. Bruk trykkluft på boks til å rengjøre Xbox 360, til harddisk og harddisk slot sikre at ingen støv eller skitt forstyrrer harddisken tilkobling. Sett harddisken inn i din Xbox 360. Reboot og se om feilkoden kommer opp igjen.

4 Slå av Xbox 360 og ta ut harddisken på nytt hvis feilmeldingen vises opp igjen. Slå Xbox på uten harddisk installert. Hvis det ikke er noen feilmelding, er det et problem med harddisken, og det må byttes ut. Ellers er det et system problem med Xbox 360.