Slik sender du inn en Orb Picture for analyse

Slik sender du inn en Orb Picture for analyse


Orbs er små vanligvis sirkulære interessante gjennomskinnelig lys som vises i bildene. Mens mer utbredt i digitalt laget bilder, kan de også vises i bilder tatt på film. Hvis du har et bilde som inneholder orbs som ble tatt på film, til nettsiden Ghost Forskning vil se det. Mens nettstedet ble opprinnelig imot bilder som inneholder orbs som ble tatt med et digitalt kamera, de ikke lenger akseptere disse bildene så mange plausible forklaringer finnes for hvordan de kan ha blitt opprettet.

Bruksanvisning

1 Skann bilde eller negativ av rammen som inneholder kule og lage en JPEG, GIF eller BMP-fil. Hvis du skanner bildet, kan du bruke en planskanner satt til å skanne bilder og lagre bildet på høyeste kvalitetsnivå.

2 Inkluder en tekstfil som viser hvilken type kamera og film brukes når bildet ble tatt. Ta også med værforholdene på tidspunktet bildet ble tatt, og årsaken til at bildet ble tatt.

3 Send dine bilder via e-post til [email protected]~~V eller per post. Hvis du skal sende brevet det opprinnelige bildet, og du vil ha den tilbake, sørg for å inkludere en selv adressert og frankert konvolutt med ditt bidrag for å få den sendt tilbake til deg. Hvis du vil at bildet legges til nettstedet, indikerer ditt ønske i kroppen av e-posten eller i tekstdokumentet du sender med kameraet og filminformasjon.