Slik spiller "Go Fish" for Kids

"Go Fish" er vanligvis den første kortspillet et barn lærer. Målet er nettopp å samle alle fire kort av samme settet. Det ender når det ikke er noen kort igjen til å tegne eller en spiller går tom for kort i hånden. "Go Fish" kan spilles med tre til seks personer med en standard kortstokk med 52 kort.

Bruksanvisning

1 Deal fem kort til hver spiller. Plasser de gjenværende kortene i midten ansiktet ned. Disse midterste kortene er "stock" og personen til venstre for giveren starter.

2 Spør en annen spiller for en type kort som en "Four" eller en "Jack". Du må allerede ha denne typen kort før du spør. Dersom spilleren har den type kort, må hun gi den til deg. Hvis ikke, så sier hun "Go fish" og du må trekke et kort fra "lager".

3 Tegn et "lager" kort. Hvis kortet er den samme som er forespurt, viser kortet til de andre spillerne og be en annen spiller for et annet kort. Hvis det er et annet kort, må du ikke vise det til de andre spillerne, men det er din tur er over.

4 Plasser fire kort av samme type ned når du får dem. Et eksempel kan være fire "seksere" eller fire "Kings". Du får ett poeng for hvert sett. Disse kortene vil ikke bli spilt igjen. Spillet fortsetter med klokken til det ikke er kort igjen.

5 Tell antall sett for hver spiller. Personen med flest sett er vinneren.