Slik spiller som en gladiator på "Aion"

Gladiator er en spesialisert Warrior klassen i multi-player online rollespillet «Aion». Spilleren må først nå nivå 9 som en kriger og fullføre sin oppstigning forsøk på å spille som en gladiator. Oppstignings søken er svært enkel og slutter med valget mellom å spesialisere seg som enten en Templar eller en Gladiator klasse karakter. Gladiators har høye defensive evner, men er også i stand til å håndtere mange skader på fiender. Gladiators er også den eneste klassen som kan utøve Polearm våpen.

Bruksanvisning

1 Start et nytt spill som en Warrior klasse karakter av enten rase. Spill spillet til du når din rase himmelfart søken på nivå 9.

2 Snakk med Pernos (hvis du er Elyos) eller Munin (hvis du er Asmodian) og starte jakten. Fullfør enkelt element hente oppgave og gå tilbake til Pernos eller Munin.

3 Snakk med Pernos eller Munin og spille gjennom scenario som viser din skjebne. Bekjemp alle fiendene som dukker opp. Velg "Gladiator" alternativet når du blir bedt om å spesialisere seg.

Hint

  • Fiender i din skjebne visjon er veldig lett å slå. Denne delen er utformet for å bli vunnet lett av spilleren.