Slik starter en brann med batterier

Slik starter en brann med batterier


Det er mulig å bruke batterier for å starte en brann. Alle campere og utendørs entusiaster bør være kjent med denne metoden for å starte en brann med batterier.

Bruksanvisning

1 Sett opp din kindling hvor du bygger bålet. Lettere opptenningsved som papir som fungerer best.

2 Hold to av samme type sylindriske batterier sammen slik at motpoler er rørende. Hold den positive polen på toppen batteriet vendt bort fra deg. Den negative pol av bunnen batteriet vil da bli rettet mot deg.

3 Hold et stykke stålull eller andre fleksible metallbånd til den negative polen nærmest deg. Du bør likevel være å trykke begge batteriene i kontakt med hverandre.

4 Sikt toppen, positive pol direkte på din kindling, ikke mer enn en tomme vekk fra den.

5 Berøre den andre enden av stålull eller metallbånd til toppen positive pol. Dette vil skape gnister som vil antennes din opptenningsved.

Hint

  • Det er lettere for gnister å ta å starte en brann hvis opptenningsved har litt tennvæske på den.
  • Rett aldri den positive polen på deg selv eller noen andre når du starter en brann med batterier.