Slik tester et massespektrometer

Slik tester et massespektrometer


Massespektrometre bruke magnetiske bølger for å analysere en sammensatt. Spektrale bilder generert av denne analysen tillate brukere å oppdage kombinasjonen av materialer og deres beløp. En "foreldre" forbindelsen kan deretter bli identifisert ved å sammenligne resultatene med kjente verdier for tidligere identifiserte stoffer. Som enhver annen vitenskapelig stykke maskiner, må massespektrometre testes, eller kalibrert, for å sikre nøyaktigheten av resultatene. Tester bør utføres av teknikere kjent med enheten.

Bruksanvisning

Slik tester et massespektrometer

1 Sjekk hvilken som helst bruksanvisningen som følger med et massespektrometer for spesifikke instruksjoner om kalibrering. Nye modeller kan ha digitaliserte alternativer for kalibrering eller anbefale bestemte medier til bruk ved testing.

2 Test massespektrometrene ved å analysere en prøve med kjent spektral utgang. Resultater fra maskinen som testes skal samsvare med ting vi kjenner.

3 Hvis en prøve for analyse venter, test kjent prøver med spektral resultater over og under de forventede resultater for prøven. Dette sikrer at spektrometeret er istand til å frembringe nøyaktige resultater for den mulige variasjonen av områder.

4 Enheter som gir unøyaktige resultater bør kalibreres, eller tilbakestille. Denne prosessen bør være beskrevet i bruksanvisningen for massespektrometer og bør utføres av en erfaren tekniker eller en representant for produsenten.