Slik unngår Aluminium Hull Korrosjon

Slik unngår Aluminium Hull Korrosjon


Båter med aluminiumsskrog - som de med stålskrog - er utsatt for korrosjon. Hvis ikke er beskyttet, kan skroget svekkes over tid, å utvikle hull og sprekker. Heldigvis, hvis en aluminium skrog er ordentlig beskyttet, bør det fortsatt være en sterk og lite vedlikehold delen av båten i svært lang tid.

Bruksanvisning

1 Rengjøre av aluminium skipsskroget, ved hjelp av en klut, og en sterk avfetting såpe. Tørk alt fett, olje og skitt fra skroget, og skyll med vann. Tørk av skroget med et håndkle.

2 Grov opp overflaten av skroget ved hjelp av en sandblaster. Dette vil skape små riper som vil bidra til malingen danner en sterkere binding med metallet. Flytt sandblaster frem og tilbake i en feiende bevegelse for å dekke alle deler av skroget.

3 Pensle på epoxy maling ved hjelp av en pensel. Male hele overflaten av skroget. Pass på å også male over noen sprekker der korrosjon kan utvikle seg. La malingen tørke helt, og deretter bruke en andre strøk.