Slik unngår du at din PlayStation mot overoppheting

Selv om PlayStation vanligvis ikke har en overoppheting problem, kan utvides spill føre til en opphoping av varme og en reduksjon i ytelse. Følgende tiltak vil bidra til å hindre varme buildup og tillater deg å spille for så lenge du ønsker.

Bruksanvisning

1 Gjør PlayStation av.

2 Plasser den i et område som er ute av direkte sollys eller varmekilder som for eksempel en plass varmeapparatet.

3 Åpne din PlayStation dekselet og plasser spillet du ønsker å spille inn i skuffen med etiketten opp.

4 Lukk dekselet.

5 Flip PlayStation helt over slik at den hviler på dekselet og bunnen er stikker opp. Dette vil gi en mer kjølig luft for å nå de kjølekanaler og redusere varmeutvikling.

6 Gjør PlayStation på og begynne å spille spillet.

7 Slå av strømmen når du er ferdig med å spille spillet.

8 Vend PlayStation tilbake over slik at riktig side vender opp når den ikke er i bruk.

Hint

  • Kjøle kanaler på PlayStation er rader med åpninger på bunnen.
  • Prøv å unngå lengre perioder med spill for din egen skyld. Etter hver 2 til 3 timer med konstant play, pause spillet og hvile øynene for å redusere belastningen på dem.