Soda Ash Definisjon

Soda Ash Definisjon


Soda, også kjent som kalsiumkarbonat, er en av de mest verdifulle forbindelser i den kjemiske industri. Det er et alkali som kan være naturlig forekommende, raffinert eller kjemisk fremstilt.

Natural Soda Ash

Soda Ash Definisjon


Naturlig soda ash former når natrium innskudd blir utsatt for karbondioksid.

Syntetisk Soda Ash

Solvay er en prosess som bruker kalkstein, ammoniakk og salt for å fremstille syntetisk sodaaske.

Raffinert Soda Ash

Trona malm, en fordampe mineral, er raffinert for å produsere soda. Verdens største Trona innskudd ligger i Green River Basin i Wyoming.

Bruk

Soda Ash Definisjon


Den største bruken av soda, 49 prosent, er i glass industrien å produsere containere, glassfiber og flat glass brukes av bilindustrien og byggenæringen.

miljø~~POS=TRUNC bruksområder

Soda hjelpemidler for å redusere forurensningen ved å fjerne svoveldioksid og saltsyre stede i industri stabel gasser.

økonomisk Predictor

The Federal Reserve Board bruker soda produksjonsdata for å overvåke helsen til USA økonomien.