Steam Turbine Prosjekter

Steam Turbine Prosjekter


Dampturbiner er hyppig brukt av ingeniører for å utnytte energi og i applikasjoner som krever bevegelse av gassdamp. En dampturbin for å utnytte elektrisitet er ofte funnet i kjernereaktorer eller geotermisk kraftproduksjon stasjoner. Dampturbiner for flytting væsker og damper finnes også i alle slags industriell prosesseringsenheter, samt i mange typer av air-condition kompressor enheter.

Demonstrasjon Scale Steam Turbine-prosjektet

En demonstrasjon skala dampturbin prosjektet må bare være stor nok til å demonstrere en proof of concept; derfor en bordplate-størrelse anordning er den mest passende skala for oppgaven. Å lage en enkel dampturbin demonstrasjonsturbin, vil du trenge en kilde til damp, som for eksempel en husholdning elektrisk vannkoker, og noen rør for å begrense og lede den mot turbinen. Turbinen i seg selv er laget av blader, som er kledd i en slik vinkel og konfigurasjon at de tillater damp damp og gasser å passere gjennom, mens påføring av trykk for å skape rotasjonsbevegelse. For inspirasjon i å designe din egen småskala dampturbin, se mot design av gammeldags våningshuset vindmøller. Hovedforskjellen er at dampturbinen drives i et lukket trykksatt miljø i stedet for å utnytte det fri bevegelse.

Småskala Steam Turbine-prosjektet

Småskala dampturbiner er nyttig i situasjoner der det allerede er en liten prosess på plass som avgir damp, for eksempel et meieri eller øl pasteurisering kjele. Snarere enn å tillate overflødig damp for å gå til spille, plasserer en liten turbin over eksosstrømmen til krefter en liten mengde elektrisitet via en liten generator; den energi kan også bli syklet tilbake inn i oppvarmingsprosessen. Individuelt, disse småskala dampturbiner prosjekter ikke har en enorm innvirkning; imidlertid, hvis anvendelse blir utbredt nok, kan den samlede nasjonale energibesparelser vise seg å være signifikant.

Industriell skala Steam Turbine-prosjektet

Industrial dampturbiner prosjekter vanligvis opererer utenfor rammen av den gjennomsnittlige persons teknisk kunnskap, med de mest enkle og forståelige søknaden blir elektrisk kraftproduksjonen når vannet er kokt. Dampturbiner er sannsynlig å bli brukt i atomkraftverk, som utnytter sin energi gjennom oppvarming av vann med radioaktivt materiale ut over kokepunktet, slik at denne dampen å bli brukt av turbiner og generatorer for å lage elektrisitet. I tilfelle av geotermisk energiproduksjon, er damp lett tilgjengelig og bare trenger å bli isolert under større trykk før det sendes til dampturbinen. Den primære metode for å konsentrere geotermisk damp er av enkel mekanisk fordel, karakterisert ved at dampen tvinges til å unnslippe gjennom en progressivt mindre og mindre åpning, og dermed øker trykket.