Sumper i Økosystemer

Sumper i Økosystemer


Sumper er best definert som "skog våtmarker" i henhold til University of Florida hjemmeside.

Swamp økosystemer er truet av landbruks ekspansjon, samt tømmer og oljeindustrien, bemerker Eco-Pros, en miljøopplæring nettside.

Betydning

Eco-Pros nettside, sier at sumper er viktig som økosystemer fordi de er et tilfluktssted for en rekke organismer som er en del av naturens prosesser og sykluser. Sumper kontrollere flom, bevare vann og er kilder til mat for dyr og mennesker likt.

typer

Arbor Day notater på sin hjemmeside at det finnes flere ulike varianter av sumper. Ferskvann sumper kan være i et kystområde, men vil bli preget av tilstedeværelsen av ferskvann. Sumper ved siden av havene er kjent som elvemunninger og er ofte befolket av mangrove trær som tåler salt vann. Depresjon sumper finnes i lavtliggende områder og er oversvømmet av bekker, regn og overvann.

funksjoner

The North Carolina Department of Miljø og naturressurser bemerker at som økosystemer, sumper tjene flere formål. Ett er å holde stoppe erosjon fra vann i elver, innsjøer og hav. Sumper også lagre vann og filtrere skadelige miljøgifter, ut av vannet. Til slutt, sumper er hjem til en rekke dyr, fra reker og snegler til elven oter og vann slanger.