Tasco Rifle Scope Instruksjoner

Tasco rifle scopes har variabel strøminnstillinger, noe som betyr at du kan justere forstørrelsen til best passer deg opptakssituasjon. Hvis Tasco rammen er beskrevet som 3 - 9 x 40 mm, som betyr at forstørrelsen kan justeres fra tre ganger forstørrelse til ni ganger forstørrelse, beskriver 40mm størrelsen på objektivlinsen ved slutten av rammen. Objektivlinsen bringer lys inn i omfang. Jo større objektivlinsen, er det mer lys bringes inn i virkeområdet, noe som resulterer i et tydeligere bilde.

Bruksanvisning

1 Juster Tasco omfang ved hjelp av ringer på midten av rammen. Den øverste skiven justerer trådkorset høyde, vri hjulet med klokken beveger trådkorset ned, og snu den mot klokken flytter trådkorset opp. Skiven på høyre side justerer windage, vri hjulet med urviseren av beveger seg over hår igjen og vri den mot klokken flytter trådkorset rett.

2 Angi omfanget forstørrelse ved å rotere variabel strøm ring (ved siden av eyed stykke). Tallene på ringen representerer forstørrelsesinnstillingene.

3 Angi Tasco rom for parallax feil ved å justere målet bjelle til avstand til målet; ikke alle Tasco scopes er utstyrt med denne funksjonen. Parallax feil er en optisk illusjon av antatt mål bevegelse forårsaket av et skifte i skytterens line-of-sight gjennom omfanget.