Test for hydrogengass

Hydrogen er det første element i det periodiske system, og den mest vanlige element i universet. En testrøret kan kontrolleres med hensyn til nærvær av hydrogen ved anvendelse av en tent flint.

Untestable Kjennetegn

Hydrogen er en gass uten farge eller lukt. Den har en nøytral pH som ikke viser på lakmuspapir.

testbar Karakteristisk

Hydrogen er meget brannfarlig og vil eksplodere hvis de utsettes for brann.

Testmetode

For å teste for gassen, er en glødende splint plassert i et reagensrør fylt med hydrogen.

Prøve resultater

Den flint gjør en pop lyd når det kommer i kontakt med hydrogen. Dette er lyden av en miniatyr eksplosjon.

Fun Fact

Test for hydrogengass

The Hindenburg.

Fordi hydrogen har ingen lukt, ble hvitløk brukt til å lukte gassen i den berømte hydrogenfylte zeppelin Hindenburg. Noen mener en hydrogenlekkasje var hva som forårsaket at skipet tar fyr og krasj, mens andre peker på mangel på hvitløk lukt rapportert av de ombordværende som bevis på at hydrogen ikke var den opprinnelige årsaken.