The Method of Air Prøvetaking og analyse

Prøvetaking og analyse av luft er en viktig prosess for en rekke årsaker. Det kan bidra til å bestemme forurensninger i naturområder, for eksempel. Det kan også bidra til å avgjøre eventuelle giftstoffer som kan være i luften inne i bygninger.

prøvetaking

Luftprøver skal tas fra flere områder for å gi et bredere bilde av luftkvaliteten i et gitt område. Dette kan bety fra flere steder på en sti, for eksempel. Når prøvetaking en privat bolig, bør det tas ut prøver fra kjelleren, første etasje og den omkringliggende gården.

betraktninger

Når prøvetaking inneklima for sin kvalitet, er det viktig å ta ut noe som kan frata en flyktig kjemisk før prøvetaking. Alle luftprøver bør tas i lufttette beholdere for å hindre utenfor forurensning.

testing

Luftprøver skal testes i laboratorier som er godkjent for laboratorietesting. Ved vurdering av spesifikke forurensninger, skal laboratorie være utstyrt med disse for sammenligning samt nedbryting komponentene av de forurensninger, som er de kjemiske forbindelser som gjør dem opp.