The Power Factor av en Transformer

The Power Factor av en Transformer


Man kan bestemme kraften i en likestrøm (DC) krets enkelt ved å multiplisere volt i kretsen ved ampere av strøm for å finne kraft i watt. For vekselstrøm (AC) kretser med en transformator, kan faktiske makt være lavere, avhengig av effektfaktor.

Spenning og strøm

I en DC-krets, blir spenning og strøm koblet. En transformator på en vekselstrøm fører strøm å henge bak spenning. Spenningstopper på ett øyeblikk, og strømtopper senere.

faktisk Strøm

Fordi dagens etterslep spenning til enhver øyeblikk, får du mindre faktiske makten fra en transformator enn du forventer. En transformatorens effektfaktor er dens faktiske kraft dividert med produktet av toppstrøm og maksimal spenning. Dette tallet er alltid mindre enn én.

Power Factor Correction

For å få mer strøm fra en transformator, kan du øke den nåværende går i, som vil kjøre opp din strømregning., Eller du kan legge til kretselementer som kondensatorer for å redusere etterslepet tid mellom strøm og spenning. Dette bringer transformatorens effektfaktor nærmere ett og forbedrer sin effektivitet.