The Role of CGMP

The Role of CGMP


Syklisk guanosinmonofosfat (cGMP) er et cyklisk nukleotid som fungerer som en andre budbringer inne i alle levende celler. Cykliske nukleotider er de som danner en ringstruktur. Økninger i cGMP utløses av hormoner og signalstoffer, eller første budbringere, utenfor cellen. Cyklisk GMP spiller en viktig rolle i signaloverføringsreaksjonsveier, men bare binder seg til tre typer molekyl.

protein kinaser

Syklisk GMP binder protein kinaser å aktivere dem. Proteinkinaser fosforylerer proteiner, det vil si gir en fosforgruppe til deres molekylstruktur. Phophorylated proteiner kan forandre konformasjonelle struktur og blir aktivert eller deaktivert avhengig av den spesifikke protein.

Ionekanaler

Syklisk GMP binder seg til transmembranal ionekanaler i celler. Ved binding til disse protein-kanaler, kan den styre den lille spenningsgradienten mellom utsiden og innsiden av cellen. Dette oppnås ved aktivering eller deaktivering av porten som tillater positivt eller negativt ladede ioner inn i cellen.

nedbrytning

Syklisk GMP binder seg med fosfodiesterase å degradere til 5'-GMP. Dette molekylet er ikke et cyklisk molekyl og har ikke en direkte rolle i signaloverføringsreaksjonsveier. Fosfodiesterase er målet for ereksjonsproblemer. Hemme dem holder inter nivåer av cGMP høy. Høye nivåer av cGMP i arteriell glatt muskulatur årsaken vasodilatasjon, som kan øke blodtilførselen til penis vev.