The Study of Fossil Footprints

The Study of Fossil Footprints


Fossiler er fysiske bevis på levende organismer bevart i bergarter. Mange er kjent med de fossile restene av dinosaurbein eller forhistoriske planter, men det finnes andre typer fossiler som ikke egentlig utgjør fra forblir seg selv. Et klassisk eksempel på en "spor fossil" er et fossilt fotavtrykk: den gamle orden på en skapning som omkom tusener eller millioner av år siden

studerer Footprints

Gamle spor bevart i sedimentære bergarter ikke bare foreslå tilstedeværelsen av en bestemt art eller familie av organismer i et gitt område på en gang, kan de også være ledetråder til dyrets bevegelse, vekt og atferd.

Dinosaurs

Noen av de mest berømte sporfossiler har blitt forlatt av dinosaurer, de forskjellige reptiler som dominerte mye av jorda i løpet av trias, jura og kritt perioder. Et funn av overføringene av en liten dinosaur i dagens Polen, offentliggjort i 2010, ble brukt som grunnlag for å hevde at dinosaurer utviklet seg enda tidligere enn tidligere antatt.

hominidene

Tidlige mennesker etterlatt fossile fotavtrykk i tillegg. I 2009 ble et sett av Homo erectus fotavtrykk rapportert fra Kenya som ble anslått til å være rundt 1,5 millioner år gammel --- de eldste slike spor fossiler av en anatomisk moderne hominid på det tidspunktet.