Thumler Tumbler: De Veibeskrivelse

Thumler Tumbler: De Veibeskrivelse


Riktig polering steiner tar tid og tålmodighet. Uten å følge trinnene riktig, vil din bergarter komme ut kjedelig og sprakk. Thumler tilbyr stille, høy kvalitet roterende tumblers. Hvis du følger trinnene, vil du lage vakre, feilfritt polerte steiner uten problemer.

Bruksanvisning

1 Fjern steinen vannglass fat. Fyll fat to tredeler til tre fjerdedeler full av steiner. Steinene kan være en kombinasjon av forskjellige størrelser. Fyll fat inneholder steinene med vann inntil vannet er på nivå med de steinene i tønne. Tilsett 4 ss. fra første trinn grus til sylinderen. Første trinn grus vil merkes i en pakke. Lukk fat og gå tilbake til vannglass. Kjør vannglass i fem til syv dager. Fjern fat fra vannglass. Fjern steinene fra fat og ren både steinene og fat grundig med varmt vann.

2 Returner steinene til fat. Fylle sylinderen med vann til berg nivå. Tilsett 4 ss. av trinn to sandkorn fra trinn to pakke med grus. Lukk fat og gå tilbake til vannglass. Snu vannglass på og kjøre i fem til syv dager.

3 Fjern fat fra vannglass etter fem til syv dager. Fjern steinene og vaske både fat og bergarter med varmt vann. Returner steinene til fat og fylle med vann inntil vannet er på nivå med steinene. Tilsett 6 ss. av trinn tre grus fra trinn tre pakke. Lukk fat og gå tilbake til vannglass. Kjør i fem til syv dager.

4 Etter fem til syv dager, tar fat fra vannglass. Fjern steinene fra vannglass. Rengjør steiner og fat grundig med varmt vann. Returner steinene til vannglass. Fyll fat slik at vannet er på nivå med steinene. Legg plast pellets så tønna ser tre fjerdedeler fulle i stedet for halvfull. Tilsett 6 ss. av trinn fire grus fra trinn fire pakken. Lukk fat og gå tilbake til vannglass. Snu vannglass på og kjøre i fem til syv dager.

5 Etter steinene falle i fem til syv dager, tar fat fra vannglass. Vask fat i tillegg til steinene grundig. Returner steinene til fat og fylle med vann inntil vannet er på nivå med steinene. Tilsett 2 ss. av oppvask flak til fat. Sett fatet i vannglass og slå den på. Kjør vannglass i to til fire timer. Fjern steinene etter to til fire timer og vask grundig. Skyll fat ut grundig.