Tips for bruk av et elektromagnetisk felt Detector

Et elektromagnetisk felt detektoren er en vitenskapelig apparat konstruert for å måle elektromagnetiske felt (EMF). Kjernen søknad er å måle nivåene av elektromagnetisk stråling på innsiden og utsiden av en boligmiljø. Disse nivåene er registrert i Tesla eller microteslas, med en EMF styrke på 0,4 microteslas eller over blir potensielt skadelig i en husholdning rundt. En EMF registrert på denne styrken kan øke risikoen for mennesker, særlig barn, utvikle kreft eller leukemi, klinisk depresjon eller andre potensielle sykdommer. Ved hjelp av en EMF detektor er avgjørende i å måle disse nivåene for å sikre maksimal sikkerhet, og for å sikre nøyaktige stedsspesifikke resultater, er en posisjonssensitiv EMF detektor mest egnet.

Være grundig for å sikre nøyaktig Readings

Tips for bruk av et elektromagnetisk felt Detector

Strømkabler kan produsere sterke elektromagnetiske felt.

Før du bruker en EMF detektor inne i en eiendom, er det avgjørende å få presise og nøyaktige målinger fra utsiden. Disse resultatene fungere som en sammenligning og definere nivåer av elektromagnetisk stråling til stede i det omgivende miljø. For å sikre de mest effektive opplesninger, sørg for å ta en måling fra hvor omkretsen av bygningen er nærmest alle potensielle mistenkte kilde, for eksempel høyspentkabler eller en telefonstolpe. Hvor disse er ikke til stede i nærheten, ta en måling fra en eksakt avstand på hvert hjørne av bygningen, da disse vil gi den mest komplette og konsist sett av resultater. Det er også viktig å registrere disse dimensjonene og målinger for referanse og langsiktig etterforskning.

Programmer for å unngå når du måler innendørs

Det er galt å anta at eiendommer i en sterk EMF vil ta opp de samme nivåene av elektromagnetisk stråling innendørs, så tar mange innendørs målingene vil ikke gi en mer fullstendig oversikt, men kan fremheve noen områder med potensielt dårlig eller farlig ledninger hvor målingene er høyere enn de som er registrert utenfor. Men det er spesielle apparater for å ignorere når testing EMF styrke, på grunn av sin søknad og posisjonering i huset. Brødristere, vannkokere og kaffetraktere bør alle være uprøvd, som de er i svært sporadisk bruk og også i områder av huset der voksne og ungdommer ikke bruke et betydelig eller kontinuerlig tid. Omvendt, soverom vegger som er i tilknytning til elektrisk utstyr eller apparater som er igjen slått på og kjører er potensielt skadelig og kan gi en sterk EMF og høye nivåer av stråling.

Får det beste fra posisjonssensitiv EMF detektorer

Tips for bruk av et elektromagnetisk felt Detector

Posisjonsfølsomme elektromagnetiske felt varslere er best brukt for nøyaktige resultater.

Enten du tar EMF-målinger inne eller ute, når du bruker posisjons sensitivt utstyr, er tre målinger nødvendig for å sikre nøyaktighet. Disse individuelle målinger trenger da skal kvadreres og lagt sammen, før å ha sin kvadratrot beregnet til å gi en stedsspesifikk måling. Disse målingene må inkludere en tatt vertikalt, en tatt horisontalt, og en ytterligere måling som tas med enheten peker mot den mistenkte strålingskilden. Å ta en enkelt måling er ineffektiv, fordi elektromagnetiske feltene er retningsbestemt, og målinger blir påvirket av den nøyaktige plasseringen av EMF detektoren når avlesningen tas.