topografi Instruments

topografi Instruments


Topografi er form og funksjoner av jordens overflate, og topografiske instrumenter benyttes for å kartlegge jordas overflate. Inspektører benytter en rekke virkemidler for denne oppgaven, inkludert helningsmålere, alidades, topografiske avstandsmålere og tachometre. Inspektører er ofte ansatt for å utforske ulike regioner for muligheten for å etablere gruver og oljeplattformer, samt oppmåling områder for kart og konstruere eiendomsmegling.

klinometer

En clinometer er utviklet for å raskt gi vinkelmålinger av stigende og fallende siktlinjer, kalles tilt eller skråning. Også kalt inclinometers eller tilt meter, kan de måle vertikale vinkler å anslå høyden på klippene, trær, mobil og retningsantenner, vegger og bygninger. I tillegg er de også brukes til å justere vinkelen på solcellepaneler og for å bestemme den bomvinkel av kraner. Den lukkede bolig av helningsmålere hindrer vinden fra tukling med sine målinger.

Alidades

En alidade er en topografisk instrument konstruert for å ta en siktlinje for å utføre en bestemt oppgave. Den måler vinkelen mellom et referansepunkt og et ønsket objekt; den kan brukes til å måle vertikalt, horisontalt og i hvilken som helst valgt plan. De brukes til å utføre topografiske undersøkelser, supplere fotogram undersøkelser --- en teknikk som bestemmer geometriske egenskaper ved hjelp av fotografiske bilder --- og full topografiske kart. I dag er det en rekke typer alidades, inkludert åpen sight alidades, vanligvis brukt til å hjelpe til med å skissere små områder, og teleskop alidades, som er egnet til å kartlegge oppbygging av landskaper.

Topografisk Range Finders

Topografiske avstandsmålere er kartlegging enheter designet for å måle avstanden fra brukeren av enheten til en spesifisert objekt. Noen avstandsmålere beregne de aktuelle avstander ved hjelp av trigonometri, mens andre bruker sonar, laser eller radar-signaler. De er ofte brukt i matrikkelkart undersøkelser --- utformet for å avgrense eiendom linjer --- og topografiske undersøkelser, med George Marsaglia polar metode for pseudo-tilfeldige tall sampling, til å gjennomføre undersøkelser av skoger, elver og steinbrudd.

tachometre

Tachometre er topografiske instrumenter utviklet for rask kartlegging. De bestemmer de ønskede horisontale og vertikale punkter på overflaten av jorden i forhold til hverandre. For å gjøre dette bruker de en stab i stedet for den tradisjonelle pol, som markerte bare et enkelt punkt. De ansatte gjør det mulig for brukeren å estimere den horisontale avstanden ved å ta den vertikale vinkelen mellom to punkter på ansatte og avstanden mellom dem, eller ved målinger tatt på de ansatte indikeres av to faste ledninger. Tachometre kommer i en rekke former og er utformet for å gjennomføre polare undersøkelser, for å planlegge veibygging, og å supplere fotogram undersøkelser.