Tre Komponenter av ATP

Tre Komponenter av ATP


ATP er en forkortelse for adenosin trifosfat, et molekyl som er tilstede i cytoplasma og cellekjernen som lagrer energi fra mat og frigjør denne energi for å drive alle fysiologiske prosesser i kroppen. Den komponenter og bonding struktur av ATP gi det denne avgjørende energi lagringskapasitet.

ribose

I sentrum av en ATP-molekylet er ribose - en enkel sukkerinneholdende en ring av fem karbonatomer. Ribose er den samme sukkeret er tilstede i ribonukleinsyre (RNA), en streng av molekyler som er avgjørende for proteinsyntese og genekspresjon. Dette ribose molekylet er ikke endret på den energi-frigjørende prosess som driver aktivitet i cellen.

adenin

Forbundet med den side av ribose molekylet er adenin, en base som består av nitrogen- og karbonatomer i en dobbelt-ringstruktur. Adenin er også en viktig komponent av DNA. Dens evne til å binde med tymin i en DNA står for konstruksjonen av menneskets arvestoff.

fosfater

Den andre siden av ribose-molekylet i ATP kobles til en streng av tre fosfatgrupper. En fosfatgruppe består av en fosforatom festet til fire oksygenatomer av kovalente bindinger. I rekken med tre fosfater, er to av de oksygenatomene delt mellom fosforatomer. Denne strukturen er det som gjør ATP en effektiv energilager molekyl.

Lagring og frigjøre energi

Når et vannmolekyl blir tilsatt til en ATP-molekylet, tar en kjemisk reaksjon sted. ATP gir opp en av sine fosfater til vannet molekyl eller til et annet molekyl i en prosess kjent som phosphorylization. Dette kjemisk endring er en eksoterm reaksjon, noe som betyr at prosessen frigjør lagret energi. Resultatet av reaksjonen er adenosintrifosfat (ADP), som kan lagre mer energi oppnådd fra sollys eller mat ved tilsetning av en annen fosfatgruppe til kjeden.