Trinn i Gel elektroforese

Trinn i Gel elektroforese


Gel elektroforese er en prosess som brukes til å måle antallet og størrelsen av DNA, RNA, gener og proteiner. Gelen er matrisen i hvilken prøvene seg gjennom og vil bli separert basert på deres størrelse. Små størrelser vil reise videre mens større, tettere molekyler vil kun reise kort avstand. Denne teknikk blir ofte brukt som et første skritt i mange genetiske eksperimenter for å sikre at det ønskede produkt er til stede.

Bruksanvisning

1 Lag gelen ved hjelp av agar. Bland agar sammen med vann og oppløse agar ved oppvarming. Mengden av agar og vann du trenger vil variere så sørg for at du følger det som er anbefalt på agar flasken. Sett elektroforese kammen inn i gelen formen. Kammen skaper brønnene hvor prøven er plassert. Hell den varme agar inn i formen og tillate agar avkjøles. Det vil størkne når det er kaldt. Fjerne gelen kammen fra formen.

2 Tegn en liten diagram av gelen og etikett som prøven vil gå inn i hver brønn. Dette er svært viktig som gels kan inneholde mye av brønner, og du vil ikke huske hvilken prøven ble lastet inn i hver brønn. Du må føre journal.

3 Plasser den kalde gel på en mørk overflate, da dette gjør det enklere å laste prøvene inn i brønnen. Det anbefales at du bare lastprøver i annenhver vel som dette hindrer overlapping eller blødning i gel. Ved hjelp av en pipette, blande hver prøve med en liten mengde fargestoff. Mesteparten av tiden dette fargestoffet vil inneholde etiumbromid et giftig stoff. Bruk hansker når du blander prøvene. Vær forsiktig når du legger prøvene i brønnene. Hvis du trykker pipettespissen for langt, vil den gå inn i gelen som ødelegger gel. Du må lage en ny gel hvis dette skjer.

4 Plasser gel med de lastede prøvene inn i kammeret for elektroforese. Den siden med prøvene bør være orientert slik at de er nærmest til den sorte, eller negativ, terminal.

5 Bland sammen en saltoppløsning ved hjelp av natriumklorid og destillert vann. Hell denne saltoppløsningen inn i hver side av kammeret til vannivået bare dekker toppen av gelen. Det er best å helle saltoppløsningen i første på brønnene på de to sidene som inneholder gelen. Deretter helles oppløsningen inn på den motsatte side av prøven for å dekke gelen. Dette reduserer en eventuell prøve diffusjon under fylling.

6 Sett elektroforese lokket på kammeret og koble den røde ledningen til den positive polen av kammeret og den svarte kabelen til den negative polen. Slå på strømkilden, slik at spenningen er mellom 50 og 100 volt. La gelen kjøre i ca 10 minutter. Du vil se prøvene skille som de kjører gjennom gel.

7 Slå av strømforsyningen og fjern elektroforese lokket. Fjern gel og plassere den i en transilluminator. Den transilluminator er en ultrafiolett lys boks. Ta et bilde av gelen. Den etidiumbromid vil fluorisere, og du kan se de forskjellige DNA-band. Skriv ut et bilde av gel hvis du kan.