Truede planter i barskog

Truede planter i barskog


Barskog har mange truede planter. Noen av plantene er beskyttet, men mange har tapt kampen på grunn av forurensning, logging og dyrking av landet.

Santa Cruz Cypress

Santa Cruz sypress er en truet cypress treet i Santa Cruz-fjellene i California. Det er bare funnet i fem ulike steder innenfor en 350 mil rekkevidde og har blitt oppført som truet siden 1973.

Florida Torreya

The Florida Torreya, også kjent som den stinkende sedertre, er en av USAs mest truede planter. Det er sakte dø ut på grunn av ødeleggelsen av sitt leveområde og en infeksjon av sopp sykdom brakt på det ved logging.

Wawae'iole

Wawae'iole er medlem av mose familie og ligger i Hawaii. Dens habitat er svært kritisk og blir degradert av husdyr og andre planter i konkurranse om habitat.

Diellia Falcata

Den Diellia Falcata er truet i sitt hjem som ligger i lavlandet skogene i Hawaii. Det er en del av bregne familie og vokser ca 3 fot i høyden.

Aleutian Shield Fern

Den Aleutian Shield Fern voksende utvalg er på fjellet sprekker på de Atka og Adak Islands i Alaska. Det er ikke godt kjent i verden og har blitt lagt til truede arter.