Trusler mot marine økosystemer

Marine økosystemer utgjør litt mer enn 70 prosent av jordens overflate. Disse svært mangfoldige økosystemer er viktig for helsen til planeten, men de er truet av en rekke menneskelige aktiviteter.

beskatning

Oceans gang ble betraktet som en endeløs forsyning av ressurser. Imidlertid har forbedringer i fiskeredskaper, mer effektive fiskefartøyer, og rask økning i befolkningen gått ned mange fiskebestander. Overdreven høsting og utilsiktet fangst av ikke-kommersielle eller begrenset art redusere vann biologisk mangfold, true økosystemet og skade den lokale økonomien.

Forurensing

Marine forurensning kommer fra mange kilder, for eksempel oljesøl, industriavfall, og cruiseskip. Ifølge organisasjonen See the Sea, er bare 10 prosent av oljen i våre hav fra naturlige kilder; resten kommer menneskelige aktiviteter, inkludert tank ulykker, rutinemessig vedlikehold, avrenning og luftforurensning. Næringsavfall, herunder kvikksølv, bly og plantevernmidler, blir absorbert av fisk og gått oppover gjennom næringskjeden, blant annet til mennesker.

akvakultur

Ifølge organisasjonen Slow Food, akvakultur eller fiskeoppdrett truer marine økosystemer ved dumping avføring inn i omkringliggende vann, skape miljøer som fremmer parasitter og sykdom og rømming av fisk ikke lenger er egnet til naturen. Villfisk er truet av overdreven alge forårsaket av avføring, drept av sykdom, og mister både ressurser og genetisk mangfold til sine oppdretts fettere.