Typer av energikilder

Energi er i form av potensielle eller kinetisk. Potensiell energi er den form som er lagret og ikke er i bruk. For eksempel kan en komprimert fjær som er klar til å bli sluppet har potensiell energi. Kinetisk energi er den formen som er i bevegelse. Varme er en form av kinetisk energi. Atomene vibrerende raskt er i bevegelse, slik at de holder en stor mengde kinetisk energi. Hver type energi har flere former og kilder som er brukt for å gi energi nødvendig for livet.

Elektrisk

Elektriske energikilder er fra bevegelse av elektroner. En naturlig energikilde er fra lyn, som er en mektig kraft av elektrisk energi. Når elektronene beveger seg gjennom et medium, slik som en ledning, blir strøm opprettes. Det er denne type energi som utnyttes av ingeniører i kraftverk og sendt til hjem for å gi lys og strøm til apparater.

Stråling

Radiant energi er levert av kilder som ultrafiolette stråler fra solen. Stråling tilveiebringer energi for medisinsk diagnostisk teknologi ved bruk av røntgenstråler, gammastråler og radiobølger. Stråling er også skadelig for mennesker, så det er ikke brukt så ofte som elektrisk energi. Imidlertid kan solcellepaneler som utnytter UV-lys fra solen brukes til å drive hjem.

Varme

Termisk energi er gitt ved hjelp av varme. Varme er en naturlig kilde som er et biprodukt av kjemiske reaksjoner. Som reaksjoner, varme slippes ut. Heat hastigheter opp atomer og får dem til å vibrere kraftig. Vibrasjonene avgir energi. En enkel kilde for varmeenergi er brann.

Nuclear

Kjernekraft er lagret i tiltrekningen av atom partikler. Den sterke kraften som holder atomene sammen er en form for potensiell energi. Når atomer er spaltet, blir den potensielle energien som frigjøres, noe som gir en stor mengde energi. Kilden til denne energien er i radioaktive grunnstoffer slik som uran. Uran brukes i kjernekraftverk der ingeniører splittet atomer for energi og kraft.

Kjemisk

Kjemisk energi er en annen form for potensiell energi. Energien lagres i båndene som holder atomene sammen. Når disse obligasjonene er brutt, er energi dannet. Omvendt skaper bindinger krever energi. Et eksempel på et høyenergi-bindingen er metan. Metan er svært reaktive og inneholder en stor mengde potensiell energi innenfor sine bindinger.