Typer av Fossil Formation

October 22 by admin

Typer av Fossil Formation


Forskere undersøke fossiler å samle ledetråder om fortiden. Fossiler oppstår når organisk materiale bevares eller forlater inntrykk på omgivelsene. Århundrer eller årtusener senere, disse restene fortsatt eksisterer, noe som gir en vei for forskere å studere livet i fortiden. Dinosaurs gjenstår er noen av de mest populære fossiler, men mange forskjellige typer planter, dyr og menneskelige levninger har blitt forsteinet gjennom en rekke tiltak.

permineralization

Permineralized fossiler oppstår når mineralforekomster erstatte det organiske materialet i en avdød organisme. Ofte er denne prosessen skjer i områder med hardt vann. Hardt vann har høyt innhold av mineraler. Når vannet strømmer rundt i organismen, blir mineraler avsettes i det organiske vevet. Når alt det organiske vev er borte, vil mineraler innskudd forbli, beholde formen av organismen. Fullt mineraliserte fossiler kalles forsteinet.

inntrykk

Inntrykk er to-dimensjonale rester som oppstår når organisk materiale kommer i kontakt og endrer uorganisk materie. Disse fossilene er vanligvis imponert i bløt jord eller leire. Over tid denne jord stivner, bevare organismens omrisset eller struktur. Disse fossilene ikke beholder noen organisk materiale. Populære eksempler på avtrykks fossiler inkluderer fotavtrykk, plante utskrifter og hull laget av gravende organismer.

uttørking

I tørre regioner det varme, tørre klima tørker organisk materiale, noe som resulterer i godt bevarte fossiler. Denne prosessen er kjent som mumifisering. Uttørkede fossiler er så godt bevart at de har blitt kjent for å beholde sin opprinnelige hud og hårfarge. Disse fossilene er også svært skjør og kan bryte hvis håndteres uten omsorg.

molds

Støpte fossiler er naturlige tredimensjonale modeller av organismene. De oppstår når organismen er presset inn myk, porøs bergart. De vanskeligste delene av organismen, for eksempel skjelettet, tennene eller skall, gjøre inntrykk i steinen. Som det gjenværende organiske materialet dekomponerer, er hulrommene fylt med sediment. Resultatet er en modell av den organisme som ikke beholder noe av organismens opprinnelige materiale.

frysing

Når organisk materiale fryser, fossiler som resulterer er noen av de best bevarte. I dyr og menneske fossile restene, er organer, muskler, sener og hud ofte funnet intakt. Frysing bevarer organismer så godt fordi det hindrer bløtvev fra separasjon, fangst organismen i en statisk miljø.


Related Posts


Typer av Fossil Rocks

Typer av Fossil Rocks

Det finnes tre typer stein: sedimentære, vulkanske og metamorfe. Hver stein klassifisering er dannet på en annen måte, men kun en type støtter fossilization av livsformer. Enten fossilene er av planter, fisk eller dinosaurer, kan du være sikker på at
Informasjon om Typer av fossiler

Informasjon om Typer av fossiler

Fossiler gi oss et glimt av hvordan livet pleide å være på planeten vår. Et fossil kan være alle typer av gamle bevis bevart av jordskorpen: dyrs bein, en bevart reir, eller til og med deler av gamle planter og dyr. Det finnes flere typer fossiler so
Typer av fossiler og hvordan de er dannet

Typer av fossiler og hvordan de er dannet

Ordet fossil kommer fra det latinske ordet fossilis, som betyr "gravd opp." Fossiler dannes når en organisme er begravd av vann som inneholder rusk og mineraler, og gjennom effekten av vind eller tyngdekraften. De fleste fossiler er funnet i sed
Tre stadier av Fossil Formation

Tre stadier av Fossil Formation

Fossilene rundt om i verden har gitt forskere tilgang til hvordan livet har utviklet seg, og hvordan noen av det ble utryddet. Geologer har funnet fossiler av planter og dyr som går tilbake 550 millioner år. Det er visse forhold som må skje for en pl
Typer Rocks & Fossiler

Typer Rocks & Fossiler

Bergarter dannes fra en gruppe av mineraler. Det finnes tre typer bergarter: sedimentære, vulkanske og metamorfe. Disse typene er klassifisert etter hvor de danner. Fossiler er funnet i sedimentære bergarter og er rester av organismer. Fossiler er kl
Vilkår for Fossil Formation

Vilkår for Fossil Formation

Når et fossil er funnet begravd under jorden, er det et produkt av en sjelden begivenhet som mest sannsynlig skjedde for millioner av år siden. Fordi de fleste døde organismer brytes over tid og blir til slutt resirkulert tilbake i økosystemet, er de
Typer av fossiler som er funnet i Appalachene

Typer av fossiler som er funnet i Appalachene

The Appalachian fjellkjeden strekker seg fra Newfoundland og Labrador i Canada helt ned til sørvestlig Alabama. Fotavtrykkene som de laget av Coelophysis, en liten tre-toed dinosaur, kan finnes i de sedimentære bergarter av Nordøst Appalachian er rif
Typer av Fossil Preservation

Typer av Fossil Preservation

Fossiler er bevart i to hovedmåter: med og uten endring. Bevaring med endring omfatter karbo, forstening, rekrystallisering og erstatning. Konservering uten endring inkluderer bruk av støpeformer og innsamling av indirekte bevis. karbo Karbo oppstår
Hvilken type bergarter Fossiler bevart i?

Hvilken type bergarter Fossiler bevart i?

Rocks er klassifisert som vulkanske, metamorfe eller sedimentære. Av disse kategoriene, bare sedimentære bergarter bevare organiske rester og deres inntrykk uten å ødelegge dem. Dannelsen av vulkanske bergarter fra lava eller smeltet stein, innebærer
Typer Rock fossiler

Typer Rock fossiler

Fossiler er bevarte rester eller avtrykk av planter og dyr som levde hundrevis eller tusenvis av år siden. De kan finnes over hele verden i lava, sediment, tjære, mineralforekomster eller gult og kan variere i størrelse fra mikroskopiske til størrels
Hvilke betingelser er verst for Fossil Formation?

Hvilke betingelser er verst for Fossil Formation?

Fossiler dannes når en plante eller et dyr blir begravd i sedimenter snart etter at den dør. Over tid, som mer sediment avsatt, blir materialet omslutter dyrets eller plante levninger inn i bergarter som sandstein eller skifer. De døde ismens harde d