Typer Dioder

Typer Dioder


Dioder er halvlederkomponenter som tillater strøm å flyte i én retning slik at de virker som ventiler. Vanlige materialer som brukes i sin konstruksjon omfatter silisium, germanium og gallium. Dioder dele visse egenskaper som gir dem alle muligheten til å sende ut lys, funksjon som brytere og glatte over strømtopper. Noen dioder er bygget for å optimalisere visse egenskaper som gjør dem bedre enn andre i å utføre bestemte oppgaver.

Egenskaper

Typer Dioder


En pil som angir retningen strømmen tillates er typisk symbol av en diode. Dioden kalles forover-forspent når strømmen flyter på denne måten. For å indikere at det aktuelle blokkeres når det går i motsatt retning, har en pilen bar ved den spisse enden. En diode med strømmen i feil retning er kalt revers-forspent. Vanlige dioder som er revers-forspent vil blokkere strømflyt, med mindre det er for mye på feil måte. Når dette skjer, vil de ødelegge seg selv, lagre for unntak som varactor og zenerdioder.

varaktorer

Varaktorer, også kalt varicaps, oppføre seg som variable kondensatorer. Når revers forspent, de har en kapasitans som varierer med en påtrykt spenning. Denne kapasitansen avtar når revers-spenningen blir større. De er ofte lagt i parallell med en spole for å danne en krets, slik at når de omvendte spenningsendringer, øker også resonansfrekvensen. De er oftest funnet i enheter som krever elektronisk tuning som radio.

zeners

Zeners er silisiumdioder som er opprettet for å operere i det som er kjent som nedbrytnings regionen. I motsetning til vanlige dioder, de er optimalisert for å gjennomføre når de er reverse-partisk. Deres spenninger kan variere fra to til 200V når de er i drift. På grunn av deres evne til å opprettholde konstant utgangsspenninger gjennom hele aktuelle endringer i kretsen, blir de også betegnet som spenningsregulator dioder.

Optoelectronics

Alle halvledere, for eksempel dioder, har muligheten til å sende ut lys i det synlige eller infrarøde området, men lysdioder, kalt lysdioder, er konstruert for å utnytte denne egenskapen. De omdanne elektrisk energi til lys som de avgir i forhold til den løpende strøm gjennom dem.

LED er konstruert av materialer som for en gallium, arsen og fosfor. Når kombinert, skaper de komponentene som utstråler lys som infrarød, rødt og oransje. Dette er nyttig for sikkerhetsprogrammer, kalkulatorer, datamaskiner, mobiltelefoner og mange andre enheter.

En spesielt sterk diode som er lys-emitting kalles en laserdiode. I motsetning til en LED, de produserer lys som er smal, fokusert, kraftig, intens og ren. Dette gjør dem nyttig i applikasjoner som CD- og DVD-spillere, fiberoptiske kabler, vitenskapelige eksperimenter og fjernkontroller.

Fotodioder er optimalisert for lysfølsomhet. Denne evnen gir dem mulighet til å fungere som detektorer for mange applikasjoner som tyverialarmer, kameraer og fjernkontroller.

andre typer

Det finnes mange andre typer dioder. Varistorer å kontrollere spenningsfall eller pigger, som kan være forårsaket av lys eller åpning og lukking av brytere. De er derfor, som finnes i enheter som strømforsyning og overspenningsvern. Schottky-dioder kan brukes som meget rask og brytere er brukt til å konvertere høyfrekvent vekselstrøm som for DC. En svært viktig og vanlig bruk er i dataprogrammer. Andre spesielle dioder er optimalisert for å regulere strøm, produsere svingninger og vise tall.