Typer Kombinasjon Kjemiske reaksjoner

Typer Kombinasjon Kjemiske reaksjoner


Kombinasjons kjemiske reaksjoner, også kalt syntesereaksjoner, sammenføye to eller flere reaktanter inn i et produkt. Den generelle ligningen er:

A + B ---> AB.

Mellom to atomer

Atomer kan reagere med hverandre. For eksempel, jern og svovel utbytte jern sulfid:

Fe + S ---> FeS.

Mellom to forbindelser

To forbindelser som kan reagere for å danne en ny forbindelse. For eksempel kalsiumoksid pluss karbondioksyd produserer kalsiumkarbonat:

CaO + CO? ---> CaCO ?.

Mellom en Atom og en forbindelse

Et atom kan kombineres med et molekyl. I tilfelle av monatomic svovel pluss oksygen:

S + O? ---> SO ?.

kombinere Radicals

Selv om det kanskje ikke er tenkt som en kjemisk reaksjon, kan to frie radikaler kombineres for å danne en toatomig. For eksempel,

Cl · + · Cl ---> Cl ?.

Eller et radikal kan kombinere med en nøytral art for å skape et større radikal, slik som i visse polymerisasjonsreaksjoner.

Half-reaksjoner

Likeledes to ioner, i henhold til halv-reaksjoner, en positivt ladet, og en negativt ladet, kan sees på som å danne en enkelt substans, hvis definisjonen av \ "reaksjon \" er strukket bare litt:

H? + OH? ---> H? O.