Typer Rocks & Fossiler

Bergarter dannes fra en gruppe av mineraler. Det finnes tre typer bergarter: sedimentære, vulkanske og metamorfe. Disse typene er klassifisert etter hvor de danner. Fossiler er funnet i sedimentære bergarter og er rester av organismer. Fossiler er klassifisert etter hvordan de har geologisk dannet.

sedimentære bergarter

Typer Rocks & Fossiler


Sedimentære bergarter dannes fra sedimenter som er avsatt og sementert sammen. Fossiler er bare funnet i sedimentære bergarter. Steinsalt, sandsten og skifer er eksempler på sedimentære bergarter.

vulkanske bergarter

Typer Rocks & Fossiler


Vulkanske bergarter dannes fra nedkjøling av magma og lava. Teksturen av vulkanske bergarter er basert på hastigheten av kjøling. Jo saktere en magmatisk bergart kjøler, jo større krystaller som danner. Granitt, basalt og obsidian er eksempler på vulkanske bergarter.

metamorfe bergarter

Typer Rocks & Fossiler


Metamorfe bergarter dannes fra en endring i krystallisering når bergarter blir utsatt for høye temperaturer og trykk. Skifer og marmor er eksempler på metamorfe bergarter.

kropps~~POS=TRUNC Fossiler

Body fossiler er rester av selve organismen. Kropps fossiler kan være mugg fossiler, cast fossiler, premineralized fossiler eller forsteinede fossiler.

Trace Fossiler

Trace fossiler er fossiler som viser aktiviteten av organismen. Footprints, Burrows og coprolites er eksempler på sporfossiler.