Typiske eksostemperaturer

Typiske eksostemperaturer


Hver gang et brensel blir brent, blir varme og eksos slippes ut. Dette eksos, enten fra et kjøretøy eller en enkel plass varmeapparatet, må luftes for å tillate forskjellige temperaturer for å spre unna folk og eiendeler.

Identifikasjon

Eksos er biproduktet av forbrenning. Avfalls partikler som ikke brukes i den brennende prosessen er utvist, sammen med overskuddsvarmen. Temperaturene kan variere mye, avhengig av hvilken type drivstoff forbrennes.

typer

Å drive en gassvarmer genererer en utløpstemperatur på omtrent 460 grader Fahrenheit, mens en oljedrevet varmeapparat avgir eksos fra 560 grader Fahrenheit. Dessuten setter en diesel ut en eksos fra 1000 til 1200 grader Fahrenheit.

betraktninger

Industriell eksos kan være enda høyere temperatur. En konvensjonell forbrennings avgir eksos av 1400 grader Fahrenheit, og et glass-smelteovn genererer eksos mellom 1200 til 1600 grader Fahrenheit. I kontrast, kan en enkel keramisk ovn slipper temperaturer på 1800 til 2400 grader Fahrenheit.