Ulempene ved vannkraftverk

Vannkraftverk er utformet for å gi en mer miljøvennlig form for å generere elektrisitet enn forbrenning av fossile brensler; men de fleste av ulempene ved vannkraftverk er andre skadelige miljømessige bivirkninger.

klimagasser

En studie av Brasil Statens institutt for forskning viser at enkelte vannkraftverk kan produsere like mye eller mer klimagasser, hovedsakelig metan, enn de utlignet som et alternativ til fossilt brensel. Som dam reservoar flom og tømmer, fanger det planteliv og vegetasjon i bunnen for å brytes uten oksygen, hvor resultatet er metan.

habitat Destruction

Som reservoarer er oversvømmet å skape vannkraft de flom og ødelegge noen ganger dekar av verdifulle jordbruks eller dyreliv land. I noen tilfeller er utrydningstruede arter berørt.

Eksportere Strøm

I mange vannkraftverk i Russland og Kina, er kraften selges direkte til næringer eller til utlandet hundrevis av miles unna. Dette reiser klager fra lokale bestander som må bære den miljømessige byrden av prosjektet, men får liten eller ingen økonomiske fordeler av det.