Utleier Ansvar for overdreven støy

Utleier Ansvar for overdreven støy


En utleier har et ansvar for å sikre at leietakere ikke forårsaker unødig støy og forstyrre naboene. De fleste leieavtaler for bolig og næringseiendommer inneholde en klausul med tittelen "stille glede." Under dette punkt, leietakere har rett til å okkupere en leie eiendommen fri for ytre forstyrrelser. I sin tur leietakere må respektere de samme rettighetene til andre leietakere, og det er utleiers plikt er å gjennomføre klausul effektivt. Utleiere har rett til å be leietakere å være stille hvis støynivået er overdreven.

Quiet Nytelse punkt

Den stille nytelse klausul gir en støyfritt miljø i boliger og kommersielle områder. Det er en grunnleggende klausul som beskytter leietakere fra drevet høy støy gjort av andre leietakere. Utleier har myndighet gjennom god tittel for å leie lokaler, for å gripe inn. Leietakere nekter å rette seg etter denne bestemmelsen kan bli kastet ut av utleier gjennom riktig domstol prosedyrer. Den stille glede klausulen har i leieavtalen eller leieavtale og fastsetter begrensninger for stille glede.

støy~~POS=TRUNC Dyr

Leieavtalen for en bolig leie bolig angir vilkårene i leieavtalen herunder om det er et kjæledyr-vennlig bygningen. Men selv om det er en "ingen kjæledyr" -klausul, leietaker kan ikke bli kastet ut for bare å ha et kjæledyr. I utleieenheter der det er dyr, har utleier rett til å kaste ut leietaker hvis kjæledyret er ansvarlig for å lage støy som er støtende og forstyrrende for naboene, for eksempel en hund som bjeffer høyt og ustanselig.

støy~~POS=TRUNC romkamerater

Leietakere i boliger kan ha romkamerater og utleier kan ikke kaste ut leietaker på dette grunnlaget. Men hvis romkamerat fører til problemer ved å gjøre høye lyder, har utleier rett til å kaste ut leietaker. Når virksomheten til romkamerat påvirke de andre leietakerne ufordelaktig, og forstyrrer deres fred og retten til fredelige levende, har utleier rett til å kaste ut leietaker.

kriminelt

I USA forstyrre freden ved å lage unødig støy i et boligområde eller kommersiell plass, etter loven er et mindre kriminelt. Lovene varierer i hver stat, men generelt, unødvendig og uvanlig høye lyder bryter uforstyrret klausulen og forstyrrer freden. Støy kan variere fra bruk av musikkinstrumenter til høyt TV, maskiner, verktøy, partiet lyder og andre lyder som negativt påvirker den auditive sensitiviteten av naboene. Utleier har rett til å ringe politiet for å løse problemet.