Vanskelighetene med internasjonal adopsjon

Vanskelighetene med internasjonal adopsjon


Som global bevissthet øker, flere og flere familier vurderer internasjonal adopsjon. Ifølge US State Department, amerikanere oftest vedta utenfor landet fra Kina, Guatemala og Russland. Internasjonale adopsjoner involvere så mange komplikasjoner innenlandske adopsjoner, men vanskelighetene skyldes vedta mellom landene.

adopsjon bans

Land som De forente arabiske emirater opprettet lovgivning som forbyr mellom land adopsjoner. Andre land har blitt utestengt fra å vedta på grunn av en registrering av brudd på menneskerettighetene. Haag Adoption-konvensjonen av 1995 etablerte internasjonale retningslinjer for adopsjon, begrense ikke-kompatible land fra å adoptere fra andre land. Ikke-kompatible land inkluderer Nepal, Kasakhstan, Mexico, Swaziland og Sierra Leone. Selv om familier kan begjære regjeringene i både hjemlandet og adoptivland for spesiell tillatelse til å adoptere fra ikke-kompatible land, mange familier finne kostnaden, komplikasjoner og tidskrav uoverkommelige.

residensplikt

Noen land har ikke uttrykkelig forby internasjonale adopsjoner, men i stedet vedta restriktive bosted krav som hindrer ikke-borgere fra å adoptere. Håndheves av statlige eller føderale myndigheter, residensplikt er vanlig i afrikanske land som Malawi og Zambia. De fleste residensplikt begrenser adopsjoner til foreldre som lovlig har vært bosatt i landet i minst fem år. Slike krav hindre familier fra utenfor landet fra å vedta lovlig i landet.

Helse og atferdsproblemer

Barn adoptert internasjonalt har en høy grad av helse, kognitive og atferdsproblemer. De fleste av disse barna kommer fra land med substandard, statlig gitt medisinsk behandling og tilbringer mesteparten av sine utviklingsmål år i overfylte barnehjem med begrenset eksponering til utdanning og helsetjenester. Forsømmelse, underernæring, veksthemming, mangel på vaksinasjoner og traumatisk historie er vanlig blant internasjonalt adopterte barn. Disse faktor bidrar til en økt sannsynlighet for utviklingsmessige forsinkelser, kognitive problemer og helseproblemer.

kultur~~POS=TRUNC Loss

Kulturelle forskjeller mellom barnets hjemland og hennes nye land kan også skape utfordringer. Eldre barn spesielt har problemer med å tilpasse seg et nytt språk, sosialt system og utdanningssystemet. Noen barn sliter med en multi-etnisk identitet. Mange internasjonalt adopterte barn har vanskeligheter på skolen på grunn av forskjeller i språk og læringsstiler samt begrenset tilgang de fikk til utdanning før adopsjonen.

etiske Bekymringer

Internasjonal adopsjon er vaset i etisk og politisk debatt. Motstanderne av internasjonal adopsjon sitere det høye antallet innenlandske adopsjons kandidater som blir i barnehjem, mens familier vedta internasjonalt. Noen politikere mener at å vedta fra ikke-kompatible land bidrar til handel med barn, og skaper insentiv for ikke-lisensiert etater å selge barn. Andre motstandere kritiserer fjerning av et barn fra sitt hjem kultur, og hevder at det hindrer ham fra å forstå hans arv.