Ved hjelp av en Rock Tumbler til Clean Mynter

Ved hjelp av en Rock Tumbler til Clean Mynter

Legg Mynter, Sand & Water

Place mynter, noe sand eller grov grus risting, og en liten mengde av vann i et vannglass. Når du plasserer mynter, ikke sette for mange mynter inn på en gang, og skille dem med metalltyper. Sølvmynter kan bli skadet av tumbling med kobbermynter. Bruk rene stranden eller lekeplass sand eller grus som er laget spesielt for små rocke tumblers.

Tumble

Trommel myntene i ca 30 minutter. Stopp vannglass, og fjerne mynter og sand. Lett skyll myntene, kast sand og skyll vannglass. Plasser myntene tilbake i vannglass med friskt vann og sand. Trommel igjen for ytterligere 30 minutter.

Skylle

Når andre tumbling prosessen er fullført, fjerne mynter og sand. Skyll myntene av. Det er enklest å gjøre med en metallsikt, men kan også gjøres for hånd. Legg myntene i et enkelt lag på en ren, tørr klut og bruke en annen klut til å tørke dem grundig. Ikke la dem sitte i en haug for å tørke.