Verdien av Clay Marbles

Verdien av Clay Marbles


Clay kulene ble produsert i stor utstrekning på 1800-tallet og 1900-tallet. De ble populære fordi de var billige å fremstille, krever ingen av spesielt utstyr eller kunnskap er nødvendig for fremstilling av glass kuler, noe som gjorde dem rimelig i anskaffelse.

Materiale

Clay kulene ble laget av flere forskjellige typer leire, med forskjellige tettheter og glasurer. Fordi de ble ofte laget av lokal leire og ufullstendig gjort, de var ikke høyt verdsatt når de ble produsert.

Eye Appeal

Eye appell er en av faktorene som bestemmer verdien av klinkekuler. Clay klinkekuler vanligvis ikke har øye appell av glass, agat eller porselen klinkekuler, så verdsettes mindre.

Sjeldenhet

Marbles som er mer sjeldne og vanskelig å finne verdsettes høyere enn mer vanlige klinkekuler. Fordi leire kuler ble produsert så frodig de ble referert til som "commons" eller "kommunister". Disse leire kulene er fortsatt relativt vanlig, noe som reduserer deres verdi.

Betingelse

Marmor tilstand, antall chips eller sprekker i den, påvirker verdien av den. Leire kulene var ofte glassert eller malt, noe som gjør at leire kulene mer utsatt for skader enn andre klinkekuler.

Størrelse

Jo større en marmor er, desto mer er det verdt, uansett hvilket materiale den er laget av.