Verdien av en Inductor

Verdien av en Inductor


Inductors er laget av sløyfer av wire. Når de bærer strøm, genererer de magnetiske felt. En grunn inductors har verdi fordi de er også i stand til å indusere eller opprette magnetiske felt i ledninger som er i nærheten, som førte til etableringen av spenninger og strømmer.

Egenskaper

Induktorer kan være innelukket i en plast casing. Alternativt kan de være like blanke ledninger som noen ganger sett på kretskort. I elektriske skjema, blir de symbolisert ved en spole.

Betydning

Induktorer brukes til å produsere magnetiske felt når det er nødvendig. Dette er svært nyttig for kontrollert atferd som bevegelsen av metalldeler i små rom eller for å skape ønskede frekvenser i kretser.

solenoids

En meget viktig type induktor er en solenoid, som er en spole av tråd med mange sløyfer. Det har ofte et stykke jern som er lagt inn på innsiden av det for å øke styrken av magnetfeltet. Solenoider brukes i applikasjoner som krever bevegelse som skyves eller trekkes, slik som tenninger.

transformers

Transformers er par av spoler og de også har vanligvis et stykke jern metall på innsiden av dem. En av deres funksjoner for å hjelpe overføre elektrisitet fra kraftverk til bygninger.

Bruker

Inductors bidra til å skape frekvenser for enheter som radiosendere, telefoner og høyttalere. De opererer i kretser og enheter som filtre, tunere og antenner. Motorer og generatorer er basert på inductors.