Verktøy for Hydrogeologist

Verktøy for Hydrogeologist


Hydrogeologer studere vann under bakken at du ikke kan se før det flater i en innsjø, elv eller havet. Studiet av grunnvann innebærer å samle inn data fra under bakken og ekstrapolere disse dataene til å passe en rimelig modell av et helt område. Hydrogeologer studie grunnvann å forstå måter å spare ressursen samt beskytter den mot forurensning. Når grunnvannet er forurenset fra et kjemisk utslipp, hydrogeologer arbeide med ingeniører til å designe og implementere en opprydding metode.

Overvåking Wells og Grunnvann prøvetakingsutstyr

Hydrogeologer bruker overvåking brønner for å samle inn prøver av grunnvann og bestemme dybden til grunnvannet på forskjellige steder under jordoverflaten. Disse overvåkningsbrønner ofte varierer i diameter fra 1 til 4 inches, og kan være flere hundre fot dyp. Grunnvann prøvetakingsutstyr omfatter elektroniske vann nivåindikatorer for å bestemme dybden til grunnvann, øsekar og pumper for å trekke grunnvannet fra brønnen og feltparameteren testing av utstyr for å evaluere grunnvann prøver i felten for å sikre at det er representativt for de vannførende lag.

Jord boringer og prøvetakingsutstyr

Selv om hydrogeologer fokuserer stort sett på grunnvann, jord og stein som omfatter de vannførende lag som holder vannet spille en betydelig rolle i mengden av tilgjengelig vann, og sannsynligheten for forurensning i området. Hydrogeologer installere jord boringer med hånd skruer, direkte push-rigger og borerigger for å samle jordprøver ved hjelp av skrue bøtter, split-skjeer, stor boring, makro-kjerner eller doble rør prøvetakere for evaluering av type, tekstur og egenskaper.

Akvifer Testing Utstyr

Hydrogeologer ofte teste en akvifer å finne ut hvor lett vannet vil strømme gjennom sedimentene eller rock. Slug tester og pumpe tester er de to mest vanlige tester som hydrogeologer bruke i felten. Slug testene innebære innføring av en fast plugg inn i en overvåknings godt for å fortrenge vannet. Testen overvåker også den hastighet med hvilken grunnvannet går tilbake til sin opprinnelige høyde i brønnen etter hydrogeologist fjerner slug. Pumpe tester måle responsen av akvifer til den konstante pumping av en brønn. Hydrogeologer overvåke nærliggende brønner for å finne ut om de er påvirket av pumping.

Geologiske tverrsnitt og Potensiometriske Maps

Dataene fra grunnvannet og jordprøver vil hjelpe en hydrogeologist konstruere geologiske tverrsnitt og Potensiometriske kart. Et tverrsnitt er et bilde av jord, berg og grunnvann under jordoverflaten som illustrerer hvordan de ulike lagene sitte og grunnvannet renner under bakken. Bildet viser et vertikalsnitt gjennom jorden. En potensiometrisk kartet ligner på et gatekart, bortsett fra at det viser grunnvannsstrømningslinjer som representerer under bakken, slik at du kan bestemme retningen av grunnvannsstrømning og vinkelen på vannet tabellen.

Grunnvann modellering programvare

Grunnvann modellering programvare hjelper en hydrogeologist ta biter av informasjon fra grunnvann prøvetaking, jord analyse, akvifer tester og kart skapelse å danne en to- eller tredimensjonal modell av undergrunnen. Mange modeller er tilgjengelig som vil etterligne grunnvannsstrømning eller forurensning bevegelse under forskjellige forhold.