Verktøy som brukes i landmåling

Verktøy som brukes i landmåling


Landmåling medhjelpere vår forståelse og utvikling av den fysiske verden. Undersøkelser brukes til å informere infrastrukturprosjekter som veier, bruer, demninger og bygninger. Likevel kartlegging er et verktøy basert på et sett av verktøy; en oppgave som ville være umulig uten visse instrumenter som måler vinkel, avstand og gradient. Oppmålings verktøy hjelper Inspektører få de mest nøyaktige målinger er mulig, noe som vekker forbedrer den grunn styrken av prosjekter bygger på resultatene fra undersøkelsen.

Tau, kjettinger, og Felger

Inspektører har brukt en rekke verktøy gjennom historien for å måle avstand. Antikvert avstandsmålere inkluderer 66-fots kjede med linker med jevne mellomrom, og en serie med 16,5-fots stengene som brukes som en erstatning for den 66-fot-kjeden. Utvikling og masseproduksjon av målebåndet gjort eldre måleverktøy moot. Andre, mer moderne verktøy som brukes av landmålere for å ta avstandsmålinger inkluderer: målehjulet, som måler avstand som det ruller; og oppmåling tau og staver, som er merket for måling på samme måte som herskere.

teodolitt

Den teodolitt er en takstmann primære verktøy for å måle både vertikale og horisontale vinkler. En teodolitt er et teleskop med kryssinger montert på en felles som tillater måling av både vertikale og horisontale sirkulære karakterer. Fordi de fleste oppmåling arbeid er mer tungt avhengig av horisontale vinkler enn sine vertikale counter deler, er teodolittene designet for å ta mer nøyaktig måling av horisontale vinkler. Instrumentet mest nøyaktig måling er av den horisontale vinkelen mellom to objekter. Teodolitter blir ofte montert på stativ for stabilitet.

Nivå

Nivået er et viktig verktøy for landmålere. Den grunnleggende funksjonen til et nivå som er for å måle gradienten til en overflate. Et nivå kan ta nøyaktige målinger av parallelle og vinkelrette vinkler. Nivåer brukes til å finne en flat plass hvor du kan plassere en teodolitt. Dette sikrer nøyaktige måleverdier fra teodolitt. Antikverte nivåene var enkle, tverrhårete verktøy som kan brukes til øyeeplet vinkler. Den automatiske nivå er et moderne instrument som justerer for menneskelige feil for en mer nøyaktig måling.