Viktigheten av dramatiske lek for førskolebarn

Viktigheten av dramatiske lek for førskolebarn


Førskole engasjere seg i dramatisk lek når de bruker sin fantasi for å skape late situasjoner som "spiller house" eller lage livløse objekter snakke. Dramatisk lek er svært viktig for en sunn utvikling av barn på mange nivåer.

Fysisk

Dramatisk spill kan forbedre den fysiske utviklingen av unge barn ved å oppmuntre trening, finmotorikk og generell helse.

Sosial

Sosiale ferdigheter som deling, samarbeid, lytting, hensiktsmessig sosial atferd og kompromiss utvikles gjennom dramatiske lek.

Intellektuell

Barn som deltar i dramatiske lek utvide sin intellektuelle utvikling ved å utforske ukjente ideer, tenke på å løse problemer og lære å organisere.

Personlig

På den 37. Annual Conference of Southern Association of barn under seks, Marcia Priess Guddemi presenterte et papir som sier at dramatiske lek øker personlig vekst av barn ved å utvikle sin kreativitet og øke deres realisering av andre mennesker i tillegg til seg selv.

instrumenter

Verktøy som kan oppmuntre dramatiske lek inkluderer voksen oppmuntring av fantasi, varierte og interessante lekemateriell og fri struktur av spilletid.