Viktigheten av økosystemer

Viktigheten av økosystemer


Et økosystem er et tydelig økologisk enhet som omfatter alle de levende og ikke-levende komponenter innenfor det. Ikke bare et økosystem inkluderer planter og dyr, men det omfatter jord, organisk materiale, og vannressurser i den. Levende og ikke-levende komponenter eksistere i et nett av sammenkoblede relasjoner. Betydningen av økosystemer ligger med fordelene det bringer til miljøet og menneskene.

Wetlands

Wetlands gi flomvern ved å absorbere overflødig vann fra storm hendelser, med et enkelt acre av våtmarker er istand til å absorbere opptil 1,5 millioner liter vann.

skoger

I tillegg til tømmer, skogøkosystemer levere ren luft ved å behandle karbondioksid fra atmosfæren og ifølge National Research Council, skogøkosystemer gir også en kilde til bærekraftig rent vann.

regnskog

Menneskelig helse avhenger av regnskog økosystemer, der minst 25 prosent av moderne legemidler opprinnelse.

Prairies

Prairie økosystemer med sine rikt jordsmonn er grunnlaget for moderne jordbruk og husdyrhold.

Ferskvann og marine økosystemer

Ferskvann og marine økosystemer generere $ 152 000 000 000 i USA årlig gjennom fisk og skalldyr fangst og avlinger som i mars 2009, ifølge Pacific Coast Federation of Rorbuer og foreninger.