Vilkår som kreves for SurrogacySurrogatmødre er spesielle folk fordi de er ansvarlig for andres barn før barnet er født. Surrogater skape familier for par som er ute av stand til å ha sine egne biologiske barn. Hvis du er interessert i å finne en surrogatmor, bør du vurdere spesielle kvalifikasjoner og forhold.

personlige betingelser

Mange organisasjoner som sams surrogater med par begrense deres aksept av potensielle surrogatmødre. Selv om kvalifikasjoner varierer, den ideelle kandidaten for mange organisasjoner er selvhjulpne, moden, og ikke på noen form for offentlig støtte. Hun har aldri blitt dømt for en forbrytelse, og hun har en formell utdannelse. Mange bedrifter foretrekker også kvinner som har helseforsikring som inkluderer fødselspermisjon dekning.

emosjonell Vedlegg

Noen selskaper tilbyr en spesiell type surrogati som hjelper mødrene gjennom denne emosjonelle tid. En svangerskapsdiabetes surrogacy bruker et befruktet egg fra en annen kvinne, som kan være fra den tiltenkte mor eller fra en eggdonor. Surrogatmor bærer denne babyen til termin uten biologisk tilknytning. Mange selskaper tilbyr denne type surrogacy å hjelpe surrogatmødre og par som er redd surrogatmor kan beholde barnet etter at han er født.

Forpliktelse

En surrogatmor gjør en innsats hun kan ikke tilbake ut av, og mange par sikre dette ved å gjøre surrogat signere en kontrakt som vanligvis strekker seg over et helt år. Fra forestilling av babyen til hennes ankomst, det detaljer kompensasjon og hvorvidt paret betaler for medisinske kostnader. Interesserte surrogatmødre bør lese kontrakten i stor utstrekning for å sørge for at de er enig i alle vilkårene i hele svangerskapet.

Support System

Går gjennom en surrogat svangerskapet kan være en følelsesmessig berg og dalbane, og kandidaten kan trenge en skulder å lene seg på i løpet av prosessen. En surrogat kandidat kan ha en ektefelle, signifikante andre eller en annen person som er støttende for sin beslutning. Denne personen kan hjelpe surrogat gjennom legebesøk eller bare lytte når surrogatmor vil snakke.