Vinkler som brukes i en Pool Game

Vinkler som brukes i en Pool Game


Pool er et spill av vinkler, hastighet og finesse. For å være en dyktig pool-spiller, må du ha en solid forståelse av de involverte i kø et skudd vinkler.

Rullende cue ball inn en rail

Når en kø ball uten engelsk på ballen treffer skinnen, vil den komme av skinnen i samme vinkel som den traff (se referanse 1).

Spinning cue ball inn en rail

Når en kø ball med engelsk treffer skinnen, vil den komme av skinnen i en vinkel større eller mindre enn vinkelen det traff rekkverket. Større dersom den har høyre engelsk, og mindre om det har venstre engelsk.

Struck objekt ball inn i skinnen

Med mindre det blir overført fra den hvite ballen, et objekt ball slått inn i skinnen vil ikke ha engelsk. Uten engelsk, vil objektet ballen kommer av skinnen i samme vinkel som den slo.

Eliminer bord avvik

Jo raskere køballen eller objekt ball beveger seg over bordet, vil de mindre effekt variasjoner på bordflater påvirker kast av ball og den påfølgende vinkler.

Ball-on-ball vinkler

Når en kø ball uten engelsk treffer en gjenstand ball, vil objektet ballen beveger seg langs en linje trukket fra kontaktpunktet for de to baller gjennom midtpunktet av objektet ball. Engelsk på køballen vil føre til en venstre eller høyre avvik fra denne vinkelen.