Virkningene av deponier på miljøet

Virkningene av deponier på miljøet


Deponier er avfallsdeponier. De er ofte kunstige forsenkninger i bakken, eller hauger over bakken, med en foring utformet for å forhindre enhver lekkasje av avfallsmaterialer, som forklart av Environmental Research Foundation. Imidlertid kan deponier lekke gjennom basen, eller overløp, som resulterer i negative konsekvenser for omgivelsene.

Luftforurensing

Ifølge den britiske miljødirektoratet, om lag to tredjedeler av avfallsmengdene er biologisk nedbrytbart organisk materiale fra husholdninger og næringsliv. Ettersom dette materialet brytes ned i deponier, utgivelser det metangass. Metan er en svært potent drivhusgass, opptil 20 ganger mer effektiv på å fange varme i atmosfæren enn karbondioksid, i henhold til US Environmental Protection Agency. Derfor kan metanutslipp fra deponier potensielt forverre den globale oppvarmingen. Imidlertid, i henhold til den britiske Environmental Agency, mye av denne metangass benyttes til å produsere elektrisitet i sin tur produsere karbondioksyd som et biprodukt, som har en svakere global oppvarming. I tillegg kan den luft som omgir fyllplasser lukte ubehagelig på grunn av den råtnende organisk avfall.

Konsekvenser for biologisk mangfold

Ifølge den rumenske Miljøverndepartementet og Skoger, utvikling av en fyllplass betyr tap på omtrent 30 til 300 arter per hektar. Videre endringer i lokale arter sammensetninger, med tap av noen pattedyr og fugler i favør av arter som lever av avfall, for eksempel rotter og kråker, kan forventes. Dessuten vil endringer i vegetasjon bli åpenbare, uavhengig av varigheten av den fyllplass, som økosystemet vil bli irreversibelt endret.

grunnvannsforurensning

Som regn faller på deponier, de organiske og uorganiske bestanddeler oppløst, og danner et meget giftig sigevann, som forklart av Canterbury Environmental Education Centre. Dette sigevann samler seg på bunnen av deponiet og vanligvis inneholder høye nivåer av toksiske metaller, ammoniakk, giftige organiske forbindelser og patogener. Enhver lekkasje eller utslipp av denne sigevann kan føre til alvorlig forurensning av lokale grunnvann. Videre denne blandingen har vanligvis en høy biologisk oksygenforbruk, noe som betyr at det kan raskt de-oksygen vann. Derfor, hvis det skulle komme elver eller innsjøer, ville det resultere i et tap av liv i vann.

Påvirkning på jord fruktbarhet

Blandingen av giftige stoffer og råtnende organisk materiale kan påvirke jordkvalitet av områdene rundt en fyllplass. Dette kan sammensatte effekter på biologisk mangfold som lokal vegetasjon kan slutte å vokse og / eller bli permanent endret.

Visual and Health Impact

Fyllplasser er ofte svært upopulær blant lokale innbyggere, som forklart av Canterbury Environmental Education Centre. Det er grunn til nettstedene selv ødelegger det naturlige landskapet. I tillegg, lukten, trafikk, støy og skadedyr som følge deponier kan senke boligprisene. Spredning av sykdommen, som et resultat av økningen i skadedyr rundt deponier, er også et problem, med andre helseskadelige effekter, for eksempel fødselsskader, kreft og luftveissykdommer også som det lenkes til eksponering for deponier.