Virkningene av skilsmisse på kvinner og menn

Skilsmisse er vanlig og utbredt. Selv om mange anser skilsmisse, anser ikke alle konsekvensene av dette drastisk endring. Menn og kvinner er berørt av skilsmisse, men ofte på forskjellige måter.

Finansiell

Mer enn halvparten av single kvinnelige eneforsørgere lever under fattigdomsgrensen og oppleve et dramatisk fall i levestandard. Menn opplever en liten nedgang eller en økning i levestandard.

emosjonell

I de fleste tilfeller, kvinner har en tendens til å komme raskere følelsesmessig. Kvinner har som regel en bedre emosjonell støtte system og er villig til å søke hjelp. Likevel, kvinner og menn viser betydelig nedgang i den generelle emosjonelle helse.

Fysisk helse

Den følelsesmessige traumer av en skilsmisse ofte har langsiktige effekter på helsen til kvinner og menn. Skilte menn og kvinner viser en nedgang i vitalitet lenge etter skilsmissen.

barn

De fleste barn bor med sin mor etter skilsmisse. Barn pleier å ha et tettere forhold med sin mor og har en tendens til å føle seg mindre knyttet til sin far.

mestring

Virkningene av skilsmisse på menn og kvinner kan være annerledes, men mestringsstrategier er like. Opprett et støttesystem, ta vare på din helse og finne håp i fremtiden.